image

Rok po RODO w branży teleinformatycznej – raport Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Ochrona prawna danych osobowych i prywatności w sieciach teleinformatycznych zawsze stanowiła istotny element prowadzenia działalności przez podmioty z sektora teleinformatycznego. Regulacje te bezpośrednio bowiem wpływają na architekturę tworzonych aplikacji i systemów, jak również realizowane procesy biznesowe przez firmy z tego sektora. Wejście w życie RODO uświadomiło jeszcze bardziej potrzebę znajomości przepisów prawnych z tego zakresu.

78 stron konkretów

W swoim raporcie Izba przedstawia cały ekosystem prawny, który kryje się za wdrożeniem RODO w Polsce.

– Cechą rozporządzenia jest konieczność uzupełnienia jego zapisów poprzez odpowiednie prawodawstwo krajowe. Dla branży ICT szczególne znaczenie mają przepisy Prawa telekomunikacyjnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Istotne znaczenie ma również tzw. ustawa policyjna, która określa zasady przetwarzania danych osobowych na potrzeby czynności śledczych.

Odpowiedzieć za chmurę

Raport szczegółowo omawia także wpływ nowej dyrektywy na wiodące technologie takie jak blockchain, sztuczna inteligencja czy internet rzeczy. Wskazane są również obowiązki jakich dopełnić musza spółki technologiczne w zależności od swojej działalności.

Raport można pobrać poniżej: