image

W PIIT odbyły się wybory uzupełniające do prezydium Komitetu Klimatu i Środowiska działającego w Izbie. Do prezydium zostały wybrane Pani Renata Pawlak z firmy Cellnex Poland oraz Pani Monika Tenerowicz z firmy Orange Polska, które jako wiceprzewodniczące dołączyły do przewodniczącej Pani Magdaleny Olborskiej z Samsung Electronics Polska.

Nadzór nad Komitetem sprawuje Wiceprezes Zarządu PIIT Jacek Falkiewicz.

Gratulujemy!

Komitet Klimatu i Środowiska