image

W PIIT odbyły się wybory uzupełniające do prezydium Komitetu Gaia-X działającego w Izbie. Do prezydium została wybrana Monika Krzyżanowska z firmy CloudFerro, która jako wiceprzewodnicząca dołączyła do przewodniczącego Dariusza Śpiewaka i wiceprzewodniczącego Jarosława Kowalskiego.

Z ramienia Zarządu PIIT nadzór nad Komitetem sprawuje wiceprezes Xawery Konarski.

Gratulujemy!

GAIA – X