image

Szanowni Państwo,

Tak jak wszyscy w tych dniach z niepokojem śledzimy przebieg działań wojennych za naszą wschodnia granicą, będących skutkiem bezprecedensowej napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Solidaryzujemy się z narodem ukraińskim i podziwiamy jego odwagę czy wręcz heroizm w walce z agresorem.

Pragnę poinformować Państwa o działaniach, jakie Zarząd oraz Prezydium Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji podjęły w tej kryzysowej sytuacji.

Przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej, wspólnie z DIGITALEUROPE i dziesięcioma stowarzyszeniami ICT z Europy Środkowej i Wschodniej, wydaliśmy oświadczenie, wyrażające pełną solidarność z narodem ukraińskim w obliczu rosyjskiej agresji oraz domagające się konkretnych działań ze strony UE i jej sojuszników w celu uniknięcia dalszego rozlewu krwi i destabilizacji państwa ukraińskiego. Jednocześnie zaapelowaliśmy o wsparcie Ukrainy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wojna toczy się także w cyberprzestrzeni, dlatego ogromnie ważną kwestią jest walka z dezinformacją w mediach cyfrowych, sterowaną przez rząd rosyjski i białoruski. W pełni popieramy stanowisko wyrażone w liście premierów Polski, Litwy, Łotwy i Estonii do szefów Big Tech z dnia 27 lutego 2022 r. w sprawie podjęcia natychmiastowych działań przeciwdziałających szerzeniu dezinformacji, kłamstw i manipulacji w mediach cyfrowych przez rządy Rosji i Białorusi.

Potrzebą chwili jest pomoc humanitarna uchodźcom oraz ludności ukraińskiej przebywającej na objętych wojną terenach. Nasi Członkowie, tak jak i cała Polska, gremialnie włączyli się w tę akcję pomocy.

Jako Izba chcielibyśmy skierować naszą pomoc do ukraińskiego sektora ICT, jak i osób z branży ICT przybywających do Polski. Dlatego angażujemy się w inicjatywy pomocowe z innymi organizacjami pozarządowymi, np. wspieramy powstanie projektu „Polskie IT dla Ukrainy” we współpracy z SODA. Jest to projekt, który ma na celu skoordynowanie działań związanych z pomocą dla Ukrainy organizacji branżowych ICT wraz z wiodącymi firmami ICT na rynku polskim. Wierzę, że wspólnie możemy przyczynić się do sprawnego i konkretnego wsparcia Ukrainy.

Mając nadzieję na szybkie pokojowe rozwiązanie konfliktu i zakończenie rosyjskiej agresji, musimy wyciągnąć odpowiednie wnioski dotyczące przyszłości energetycznej i bezpieczeństwa Polski oraz naszych sojuszników. Dlatego też wspólne działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej i powszechnej łączności oraz niezależności energetycznej kraju są kluczowe.

W związku z naszym zaangażowaniem w pomoc Ukrainie, będziemy na bieżąco informować Członków PIIT o podejmowanych działaniach, w tym także pod kątem informowania o zapotrzebowaniu według informacji, które będziemy otrzymywać bezpośrednio z administracji, a także ze sprawdzonych organizacji pozarządowych i humanitarnych.

Łączę wyrazy Szacunku

Andrzej Dulka

Prezes Zarządu