image

Sankcje nie wystarczą. Ukraina potrzebuje natychmiastowego wsparcia w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Przed specjalnym posiedzeniem Rady Europejskiej w dniu 24 lutego 2022 roku, DIGITALEUROPE i jedenaście stowarzyszeń ICT z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym PIIT, wydało następujące oświadczenie:

„My, reprezentując 36 000 firm zajmujących się cyfryzacją w Europie, od zielonych technologii po dostawców usług opieki zdrowotnej i cyberbezpieczeństwa, wyrażamy naszą pełną solidarność z narodem ukraińskim w obliczu obecnej rosyjskiej agresji.

  • W pełni popieramy środki podejmowane przez UE i jej sojuszników w celu uniknięcia dalszego rozlewu krwi. Ale sankcje nie wystarczą. Technologia odgrywa kluczową rolę w nowoczesnej polityce bezpieczeństwa. Ukraina od lat jest przedmiotem cyberwojny, która osłabia jej infrastrukturę krytyczną i funkcjonowanie społeczeństwa oraz sieje zamęt poprzez dezinformację.
  • Musimy teraz stać razem i budować wspólną odporność społeczeństwa europejskiego. Ukraina była dynamicznie rozwijającym się centrum ICT przez ostatnie dwie dekady, ale żaden kraj nie jest w stanie samodzielnie odpowiedzieć na tego typu agresję. Wraz z NATO przywódcy UE mogą wspierać Ukrainę, zapewniając natychmiastowe wsparcie w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • UE musi również wykorzystać dzień dzisiejszy jako dzwonek alarmowy do zbudowania naszej cyfrowej tarczy: do szkolenia większej liczby specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz do znacznych inwestycji w naszą cyberobronę. Nie ma już wymówek – wszyscy ludzie są potrzebni na pokładzie. W Europie brakuje 200 000 specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa.
  • Musimy przyspieszyć prace nad Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa w Bukareszcie w Rumunii, oraz zapewnić mu znacznie więcej zasobów i uczynić z niego prawdziwe centrum krajowych agencji bezpieczeństwa cybernetycznego.
  • Przywódcy powinni także rozważyć szybkie rozpatrzenie wszystkich wniosków wizowych dla osób uciekających z Ukrainy – wszyscy oni zasługują na nasze wsparcie.
  • I wreszcie konflikt ponownie pokazuje znaczenie partnerstwa transatlantyckiego. Rada ds. Handlu i Technologii UE-USA jest wyjątkową okazją do omówienia krótko- i długoterminowych środków mających na celu cyfrowe zabezpieczenie naszych społeczeństw i ochronę przed agresją w przyszłości w trybie online i offline”.

Sygnatariusze:

DIGITALEUROPE

ANIS, Ruminia

ATIC, Mołdawia

INFOBALT, Litwa

ITAS, Słowacja

ITL, Estonia

IVSZ, Węgry

LIKTA, Łotwa

KIGEIT, Polska

PIIT, Polska

TIF, Finlandia

ZIPSEE, Polska