image

W imieniu Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Członka PIIT, zapraszamy na bezpłatny webinar pt. „Akt o usługach cyfrowych (AUC)”, który odbędzie się 6 lutego 2024 roku, w godz. 11:00 – 12:30. Spotkanie poprowadzi Xawery Konarski, Wiceprezes Zarządu PIIT, TKP.

W dniu 17 lutego 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy rozporządzenia Unii Europejskiej o usługach cyfrowych .

Część przepisów AUC stosuje się do podmiotów z sektora ICT, między innymi dostawców usług chmurowych czy przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przepisy mają również wpływ na funkcjonalności aplikacji i systemów IT.

Akt o usługach cyfrowych uzupełnia polska ustawa wdrażająca, nad którą obecnie trwają prace legislacyjne. Na jej podstawie powołanych zostanie dwóch regulatorów, odpowiadających za nadzór nad wykonaniem przepisów AUC, tj. Prezes UKE (który ma być tzw. koordynatorem ds. usług cyfrowych) oraz Prezes UOKiK. Dysponują oni kompetencjami do nakładania sankcji administracyjnych, w tym wysokich kar pieniężnych.

W trakcie webinarium przedstawione zostaną najważniejsze obowiązki Aktu o usługach cyfrowych, które stosują się do podmiotów z sektora ICT.

Prowadzący: mec. Xawery Konarski – adwokat, Senior Partner Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, Wiceprezes Zarządu PIIT. W Kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacji (TMT), koordynując projekty realizowane w Polsce i w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Jest również prezesem Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Jako ekspert prawny brał udział w pracach legislacyjnych dotyczących szeregu ustaw z zakresu nowych technologii.

Zapisy na webinarium dostępne są TUTAJ

Zapraszamy do udziału oraz dzielenia się informacjami o wydarzeniu!