image

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na konferencję naukową poświęconą omówieniu wyzwań dla ochrony danych osobowych, wynikających z aktów prawnych przyjętych na podstawie europejskiej strategii w zakresie danych.

Konferencja będzie okazją do przedstawienia wykorzystania danych osobowych w kontekście przepisów wdrażających tę strategię oraz zadania organów nadzorczych w świetle nowych przepisów.

Współpraca regulatorów, tj. organów ochrony danych osobowych z organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów oraz łączności elektronicznej, na rzecz zwiększania spójności interpretacji i stosowania przepisów prawa jest kluczowa, dlatego podczas tego wydarzenia porozmawiamy o ogromnej wadze tej współpracy. Poszczególne panele dotyczyć będą również ochrony danych osobowych w systemach sztucznej inteligencji w świetle Aktu o sztucznej inteligencji (AI Act), a także sądowej kontroli działania organów nadzorczych.

Poszczególne panele dotyczyć będą: ochrony danych osobowych w systemach sztucznej inteligencji w świetle AI Act, ochrony danych osobowych w świetle innych wymienionych powyżej nowych aktów unijnych, kwestii organów właściwych w sprawach dotyczących stosowania tych regulacji oraz współpracy pomiędzy nimi, a także sądowej kontroli działania tych organów.

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2024 r.  w godzinach 9.15 – 17.30 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4, sala A2 w Warszawie. 

Zainteresowanych bezpośrednim udziałem prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego 

Program

 Zapraszamy!