image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jako partner merytoryczny zaprasza na Warsztat NIS2: skuteczne metody zarządzania ryzykiem oraz środki wdrożenia, który odbędzie się online w dniu 22 sierpnia 2024 r. Organizatorem wydarzenia jest Rzeczpospolita.

Podczas szkolenia zostaną przedstawione kluczowe założenia nowych regulacji oraz w praktyczny sposób zostanie omówione, jak interpretować nowe przepisy prawne oraz kto ostatecznie powinien przygotować się na nadchodzące zmiany.

24 kwietnia 2024 roku opublikowany został nowy projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (projekt UKSC), będący implementacją Dyrektywy NIS2. Przepisy dyrektywy NIS powinny zostać implementowane do polskiego porządku prawnego
do dnia 17 października 2024 r.. Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Cyfryzacji, nowelizacja ustawy o KSC dotyczyć będzie ponad 10 000 podmiotów w Polsce, w porównaniu do około 400 podmiotów (tzw. operatorów usług kluczowych), które podlegały ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa z 2018 roku. Nowe regulacje to nie tylko nowy zakres podmiotów tworzących Krajowy System Cyberbezpieczeństwa ale również bardziej restrykcyjne wymagania i obowiązki, a także odpowiedzialność finansowa przedsiębiorstwa oraz osobista tzw. kierownika zakładu za odpowiednie wdrożenie środków zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia wraz z zespołem opracowała pani Agnieszka Wachowska, Ekspertka PIIT w obszarze prawa ICT, specjalizująca się
w problematyce prawnej nowych technologii, prawa autorskiego i cyberbezpieczeństwa. Pani Agnieszka Wachowska jest Partnerem
w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, będącej członkiem PIIT.

Zakres programowy szkolenia:
• IS2: Zakres podmiotowy dyrektywy NIS2 oraz krajowego systemu cyberbezpieczeństwa
• Środki zarządzania ryzykiem jako podstawa zapewnienia cyberbezpieczeństwa w organizacji
• Cyberbezpieczeństwo łańcucha dostaw
• NIS2 i RODO – jak wykorzystać doświadczenia z wdrażania RODO przy NIS2?
• Od czego zacząć i jak optymalnie wdrożyć NIS2 w organizacji? – praktyczne rozwiązania – Sesja pytań i odpowiedzi.

Dla członków PIIT przewidziany jest rabat w wysokości 10%, szczegóły w oddzielnej wiadomości mailowej.

Warsztat NIS2 – Program oraz Rejestracja