image

Zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej projekt: „Wsparcie techniczne w realizacji Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych (PRKC)”, finansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Instrumentu Wsparcia Technicznego, zarządzanego przez Dyrekcję Generalną ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG Reform). Liderem międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt jest PwC Polska.

Konferencja odbędzie się 13 lutego 2024 r. w godz. 10.00-13.30 w formule online.

W trakcie wydarzenia, eksperci z instytucji polskich i europejskich instytucji publicznych, firm technologicznych, organizacji pozarządowych oraz jednostek badawczych, omówią m.in.:
🔸Stan kompetencji cyfrowych w Polsce i założenia Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych
🔸Kierunki rozwoju kompetencji cyfrowych w politykach i inicjatywach UE oraz wybranych państw członkowskich
🔸Współpracę interesariuszy na rzecz skutecznej edukacji i szkoleń cyfrowych

Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami nt. przebiegu konferencji oraz rejestracji na wydarzenie.