image

PIIT objęła patronatem honorowym XXXIII Sympozjum PTZE pt. „Zastosowania elektromagnetyzmu we współczesnej inżynierii i medycynie”, które odbędzie się stacjonarnie w dniach 09 – 12 czerwca 2024 r. w Szklarskiej Porębie. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu.

XXXIII Sympozjum PTZE jest jednym z niewielu spotkań naukowych w Polsce, gromadzącym specjalistów z różnych dziedzin nauki i techniki. W konferencji uczestniczą inżynierowie elektrycy, inżynierowie telekomunikacji, informatycy, inżynierowie i specjaliści nauk rolniczych, specjalizujący się w bioinżynierii, oraz lekarze, wykorzystujący nowe technologie elektromagnetyczne w terapii i diagnostyce oraz monitorujący wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie ludzi.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań, prowadzonych w większości politechnik i uniwersytetów krajowych i zagranicznych oraz w centrach badawczych dotyczących w szerokim sensie wykorzystania elektromagnetyzmu w telekomunikacji, informatyce, elektrotechnice, energetyce oraz w medycynie. Prezentowane podczas konferencji wyniki prac badawczych są publikowane w światowej prasie naukowej, co daje możliwość propagowania w świecie polskiego dorobku naukowego w obszarze badań pola elektromagnetycznego i jego zastosowań.

Więcej o wydarzeniu