image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jako partner instytucjonalnym oraz patron honorowy zaprasza  do udziału w  Europejskim Kongresie  Finansowym,  który odbędzie się w dniach 10-12 czerwca w Centrum Konferencyjnym Hotelu Sheraton w Sopocie.  Motto tegorocznego Kongresu brzmi „Czy chcemy jeszcze się ścigać?”

Europejski Kongres Finansowy jest jednym z najważniejszych wydarzeń sektora finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Co roku w EKF uczestniczy ponad 1500 przedstawicieli biznesu, instytucji finansowych, konsultingu, kancelarii prawnych oraz szkół wyższych. Europejski Kongres Finansowy stanowi nie tylko miejsce debaty o wyzwaniach finansowych, ale także platformę spotkań osób, które czują się odpowiedzialne za bezpieczny i zrównoważony rozwój polskiej i europejskiej gospodarki.

Podczas czternastej edycji Kongresu dyskusje będą dotyczyły m.in.:

 • cyberbezpieczeństwa, bezpiecznego obiegu danych i dalszej cyfryzacji sfery komercyjnej i publicznej
 • AI – czy rzeczywiście w krótkim czasie będziemy mieli odczuwalną rewolucję w procesach, obsłudze klienta, usługach serwisowych
 • wyzwań związanych z finansowaniem wielkich projektów inwestycyjnych (transformacja energetyczna, w tym energetyka jądrowa, wydatki zbrojeniowe, udział polskich firm w odbudowie Ukrainy)
 • koniecznego poszukiwania równowagi między korzyściami i ryzykiem dla klientów instytucji finansowych
 • możliwości wspierania konkurencyjności przedsiębiorstw przez sektor bankowy, ubezpieczeniowy i rynek kapitałowy
 • działań na rzecz wzrostu wiarygodności ekonomicznej Polski
 • finansowania wdrażania ESG, a w szczególności zielonej transformacji
 • stymulowania wzrostu oszczędności długookresowych i inwestycji
 • finansowania zrównoważonego rozwoju rynku nieruchomości
 • racjonalizacji polityki mieszkaniowej i imigracyjnej
 • działań dla wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej Polski i UE

Więcej o wydarzeniu: Strona główna – European Financial Congress (efcongress.com)