image

PIIT po raz kolejny objęła patronatem honorowym Ogólnopolski Szczyt Energetyczny OSE GDAŃSK 2024, który odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2024 r. w Gdańsku. Tematem przewodnim tegorocznego szczytu będzie: „Bezpieczeństwo energetyczne Europy – rewizja europejskiej polityki energetycznej”.  Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Biznesu.

Wydarzenie odniesie się do reorganizacji polityki energetycznej UE oraz Polityki Energetycznej Polski PEP2040 i będzie się koncentrować wokół zaostrzenia europejskiej polityki klimatycznej, nowych źródeł dostaw surowców dla Europy oraz kontynuacji odejścia od tradycyjnych źródeł wytwórczych na rzecz OZE, a także innowacyjnych technologii wykorzystywanych w sektorze oraz rozwiązań służących zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z prelegentów będzie Andrzej Dulka – Prezes PIIT.

Podczas Szczytu ponownie zostaną wręczone statuetki „Bursztyn Polskiej Energetyki” wyróżnienia, którą otrzymują osoby, firmy, instytucje lub samorządy za działania, które w sposób szczególny przyczyniły się w ostatnim czasie do rozwoju polskiej energetyki.

Aktualne informacje

Program