image

PIIT po raz kolejny objęła Patronatem Honorowym Konferencję Forum ABI Ekspert, która odbędzie się w dniach 13-15 maja 2024 r.
w Krakowie. Jest możliwość wzięcia udział w konferencji online.

Forum ABI Expert to ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za organizację systemu ochrony danych osobowych
oraz nadzór nad przetwarzaniem i zabezpieczaniem danych.

Podczas FORUM zaproszeni eksperci dokonają analizy aktualnych problemów wynikających z procesu wdrożenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych po rozpoczęciu stosowania RODO.

W programie m.in.:

  • Dane osobowe a Akt o sztucznej inteligencji;
  • Zadośćuczynienie za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Praktyka sądów polskich i europejskich;
  • Zasady retencji danych w procesach rekrutacyjnych;
  • Ochrona danych osobowych w kontekście zarządzania dokumentacją w urzędach administracji publicznej;
  • Akt o usługach cyfrowych (DSA) a profilowanie reklamowe z użyciem szczególnych kategorii danych;
  • Identyfikacja „głębokości” prawa do uzyskania kopii danych

Program konferencji

Zgłoszenia