image

Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE organizowany przez Grupę MTP odbędzie się  21-22 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich został objęty Patronatem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Na inauguracji Kongresu wystąpi Olha Stefanishyna, wicepremier Ukrainy ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej Ukrainy. W wydarzeniu wezmą udział przedsiębiorcy z Polski i Ukrainy oraz przedstawiciele kluczowych organizacji i instytucji zaangażowanych w proces odbudowy.

W agendzie wydarzenia zaplanowano panele z ekspertami z Polski i Ukrainy skupiające się na odbudowie Ukrainy jako państwa nowoczesnego, ekologicznego, zaawansowanego technologicznie i zintegrowanego z Europą. Gospodarzami debat są: Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Klub Jagielloński oraz Instytut Poznański. Zaproszeni prelegenci omówią m.in.:

  • Szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy
  • Kluczowe potrzeby stojące przed ukraińską gospodarką oraz możliwości wsparcia przez polskich inwestorów
  • Podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne
  • Zagrożenia na rynku pracy
  • Współpraca na poziomie samorządów
  • Rola organizacji pozarządowych w procesie odbudowy Ukrainy

Więcej informacji o Kongresie na STRONIE Organizatora.