image

„Dialog o Gospodarce” to wydarzenie łączące przedstawicieli administracji centralnej i regionalnej oraz świata przedsiębiorców w dyskusji na temat osiągnięć i wyzwań gospodarczych Polski, również w wymiarze międzynarodowym. Rozwój Polski może być realizowany jedynie z silnym wsparciem polskiej gospodarki, polskich firm i przy zaangażowaniu kapitału zagranicznego w Polsce. „Dialog o Gospodarce” ma umożliwić wymianę poglądów oraz doświadczeń przedstawicieli świata polityki oraz biznesu. Założeniem organizatorów jest przeprowadzenie dyskusji z udziałem przedstawicieli różnych opcji politycznych – aktualnymi i potencjalnymi decydentami, skupiona na najważniejszych kwestiach z punktu widzenia przedsiębiorców, ale i rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wyjątkowy charakter tego wydarzenia czyni go jednym z unikalnych w skali kraju mini szczytem gospodarczym, w którym wszystkie strony mogą aktywnie uczestniczyć w dyskusji na temat obecnych i przyszłych wyzwań gospodarczych.

I Kongres okazał się dużym sukcesem. Przeprowadzono 11 debat tematycznych, podczas których poruszono kluczowe zagadnienia oraz wyzwania stojące przed polską gospodarką. Wspólnie wypracowano rekomendacje i wnioski, które przekazano stronie rządowej. Duże zainteresowanie tym wydarzeniem pokazuje powagę podejmowanych zagadnień, ale i oczekiwanie wprowadzenia konkretnych zmian prawnych. Głównym założeniem jest zatem kontynuacja rozpoczętego dialogu. Z tego względu II edycja Kongresu obejmie dyskusję nad zagadnieniami dotyczącymi m.in.: zamówień publicznych, wsparcia inwestorów zagranicznych, cyfryzacji gospodarki, rozwoju polskiego rolnictwa, tzw. dyrektywy Blue Deal, ale także zatrudniania osób niepełnosprawnych, pracy platformowej oraz dialogu społecznego i konkurencyjności na rynku pracy.

Agenda wydarzenia jest dostępna na STRONIE wydarzenia

Więcej o informacji na STRONIE organizatora.