image

PIIT objęła patronatem honorowym Konferencję naukową pt. Zarządzanie procesowe. Od teorii do pragmatyki, która odbędzie się w dniu 17 maja 2024 r. w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Celem konferencji jest systematyzacja wiedzy oraz wymiana doświadczeń z zakresu zarządzania procesowego, jak również wskazanie perspektyw rozwoju, zidentyfikowanie pojawiających się szans i zagrożeń. Jest ona próbą zaprezentowania metod i zasad implementacji zarządzania procesowego wobec zmieniających się warunków otoczenia i transformacji technologicznej, w tym wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentacją. Konferencja przyczyni się do zintegrowania środowiska procesowego, co będzie miało wpływ na transfer nowych rozwiązań, jak również budowanie świadomości myślenia i działania procesowego w przedsiębiorstwach, uczelniach wyższych, jak też jednostkach administracji publicznej.

Borys Stokalski, Członek Rady PIIT, będzie uczestniczył w debacie pt. Hiperautomatyzacja, sztuczna inteligencja, data mining
w zarządzaniu procesowym. Wyzwanie czy konieczność?

Rozległość i złożoność problematyki zarządzania procesowego wyznacza proponowana tematyka konferencji:
• teoretyczno-metodologiczne aspekty rozwoju zarządzania procesowego,
• strategiczne i operacyjne uwarunkowania wdrożenia zarządzania procesowego,
• ład procesowy (process governance),
• współczesne koncepcje, metody i narzędzia zarządzania procesowego,
• zarządzanie procesowe a zarządzanie projektowe,
• zarządzanie procesami produkcyjnymi i logistycznymi,
• zintegrowane zarządzanie procesowe. Triada procesy-projekty-wiedza,
• elektroniczne zarządzanie dokumentacją – ujęcie procesowe,
• technologie zarządzania procesowego, BPMS, AI, AR, Big Data, IoT,
• cyfryzacja, robotyzacja i automatyzacja procesów,
• kompetencje procesowe i kultura organizacyjna,
• zarządzanie procesowe a zarządzanie kapitałem intelektualnym,
• zarządzanie procesowe w praktyce gospodarczej (bankowość, edukacja, uczelnie wyższe, transport i logistyka, produkcja, ubezpieczenia, IT, administracja publiczna, służba zdrowia).

Wydarzenie jest bezpłatne.

Więcej o wydarzeniu
Rejestracja