image

PIIT objęła patronatem honorowym X Jubileuszową Konferencję Naukową „Informatyka w zarządzaniu 2024” (IwZ’2024), która odbędzie się stacjonarnie w dniach 28 -29.11.2024 r. w Warszawie.

X edycja Konferencji jest organizowana w Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH w Warszawie przez Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE SGH oraz AI Lab – Międzykolegialne Centrum Sztucznej Inteligencji i Platform Cyfrowych SGH, we współpracy z różnymi jednostkami zajmującymi się informatyką w SGH oraz w uczelniach/wydziałach ekonomicznych z całej Polski i jest objęta m.in. patronatem honorowym JM Rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej.

Konferencja naukowa „Informatyka w Zarządzaniu” to coroczne spotkania pracowników nauki oraz zaproszonych praktyków specjalizujących się w zastosowaniach informatyki w szeroko pojętym świecie biznesu i otoczeniu społeczno-gospodarczym. Celem konferencji jest prezentacja wyników najnowszych badań nad wykorzystaniem technologii informatycznych do wspomagania zarządzania w organizacjach oraz transformacją cyfrową w gospodarce i społeczeństwie. W trakcie konferencji zostanie położony szczególny nacisk na powiązanie nauki z praktyką w ww. obszarach.

Konferencja IwZ’2024 będzie poprzedzona bezpłatnymi warsztatami naukowymi (przeznaczonymi nie tylko dla doktorantów) pt. „Pasja i mistrzostwo w pisaniu prac naukowych”. Odbędą się one w dniu 27.11.2024 r.  w trybie hybrydowym.

Więcej o wydarzeniu

Rejestracja