image

PIIT objęła Patronatem Honorowym Konferencję TRUSTED ECONOMY FORUM, która odbędzie się23maja 2023r., w Hotelu Crowne Plaza Warsaw

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA. ŚWIATOWEJ SŁAWY EKSPERCI.

Wydarzenie rozpocznie debata poświęcona gospodarce zaufania, w której wezmą zaproszeni goście reprezentujący najważniejsze obszary gospodarki cyfrowej i e-commerce. Wstęp do prezentacji będzie poprzedzony prezentacją Zbigniewa Jagiełły, doświadczonego menedżera rynku finansowego, członka rad nadzorczych BLIK-a i Asseco International. Gościem specjalnym Forum będzie Janusz Cieszyński, sekretarz stanu i pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa. „Cyfrowa transformacja sprawia, że rośnie komfort prowadzenia biznesu – szybkość, dostępność, możliwość pracy z dowolnego miejsca. Jednak, gdy nie spotykamy się z kontrahentem twarzą w twarz, musimy polegać na cyfrowych sposobach uwierzytelniania i potwierdzania tożsamości, aby budować zaufanie i zagwarantować bezpieczeństwo transakcji” – tłumaczy Tomasz Litarowicz, dyrektor Trusted Economy Forum.

Cyberbezpieczeństwo i zmiany w prawie

Uczestnicy Trusted Economy Forum będą mogli wybrać jedną z dwóch ścieżek tematycznych: technologiczno-biznesową i ekspercką. Ważnym elementem pierwszej z nich będzie cyberbezpieczeństwo. Eksperci ComCERT opowiedzą o wyzwaniach jakim musi stawić czoła biznes w kontekście usług zaufania. Przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zaprezentuje, jak potwierdza się autentyczność podpisu biometrycznego. W ramach ścieżki technologiczno-biznesowej omówione zostaną przykłady wdrożeń m.in. w ING Lease Polska. Istotnym wątkiem będą także e-doręczenia, które stanowią brakujące ogniwo w obiegu e-dokumentów.

Ścieżka ekspercka będzie poświęcona zmianom w zakresie polskich, europejskich i światowych norm i aktów prawnych. Rok 2023 będzie szczególny, gdyż właśnie teraz ma odbyć się głosowanie nad ostatecznym kształtem kluczowego dla unijnej branży usług zaufania rozporządzenia eIDAS 2.0. Wystąpienia z udziałem m.in. przedstawicielki Kancelarii Prezesa Rady Ministrów będą pretekstem do dyskusji na tematy związane z: potrzebą stworzenia jednolitych identyfikatorów danych, koniecznością ustalenia poziomu wiarygodności dla podpisów zaufanych czy wprowadzeniem darmowych podpisów elektronicznych. Nie zabraknie również wątków związanych z włączeniem Ukrainy w europejski ekosystem usług zaufania i ułatwieniem przedsiębiorcom z tego kraju prowadzenia biznesu na terenie Unii Europejskiej.

Wyzwania rynku usług zaufania: Europejski Portfel Tożsamości, komputery kwantowe i konserwacja e-podpisów

„Zmiany prawne zapowiadane przez Komisję Europejską budzą wiele emocji. Niektórzy dostawcy usług zaufania obawiają się, że wprowadzenie Europejskiego Portfela Tożsamości cyfrowej odbije się negatywnie na ich biznesie. W Polsce trwa dyskusja, na ile usługa mObywatel wpisze się w założenia regulatora, a także w jakim kierunku powinna być rozwijana” – mówi Tomasz Litarowicz, dyrektor Trusted Economy Forum „W obszarze technologicznym również jest wiele kwestii, które będą miały istotny wpływ na rozwój rynku usług zaufania. Rozwój komputerów kwantowych i związane z tym zagrożenie, że ktoś wykorzysta ich ogromne możliwości obliczeniowe do rozszyfrowania asymetrycznej kryptografii, czy potrzeba konserwacji podpisów elektronicznych, tak aby były one użyteczne w sytuacji, gdy zmienią się systemy i algorytmy to tylko kilka z nich”.

Podczas Trusted Economy Forum zostaną zaprezentowane wnioski z raportu, przygotowanego przy współpracy z obserwatorium.biz, prezentującego perspektywę rynku usług zaufania w Unii Europejskiej. Uczestnicy wydarzenia poznają krajobraz oraz portfolio unijnych dostawców tożsamości i kwalifikowanych dostawców usług zaufania, a także główne wyzwania i szanse w tym segmencie. Raport pomoże w znalezieniu odpowiedzi na pytanie – Jak eIDAS 2.0 zmieni rynek identyfikacji i usług zaufania w najbliższych latach?

Rejestracja i więcej informacji na temat wydarzenia dostępne TUTAJ