image

Zapraszamy do udziału w V Konferencji Prawo nowych technologii, która odbędzie się 8 listopada 2023 r. w godz. 9:00 -17:00 w formule hybrydowej.

V edycja konferencji – 24 wybitnych prelegentów – 5 paneli dyskusyjnych

UWAGA! W ramach patronatu PIIT, Członkowie Izby otrzymują 15% rabatu przy rejestracji!

To już V Konferencja: Prawo nowych technologii, która porusza aktualne problemy i nowe wyzwania związane z nowymi technologiami.

Problematyka zostanie przedstawiona przez znakomitych ekspertów, reprezentujących środowiska nauki prawa, biznesu, a także prawników realizujących, w kancelariach i wewnętrznych działach prawnych, największe projekty innowacyjne w Polsce. Podzielą się oni swoimi doświadczeniami z zakresu tworzenia i stosowania przepisów prawa nowych technologii.

Doświadczenie, którym uczestnicy poszczególnych paneli chcą się z Państwem podzielić, pozwoli na lepsze zrozumienie prawa nowych technologii, a także sprawdzonych już w praktyce rozwiązań.

Podczas konferencji dowiesz się m.in.:

 • Jakie są najważniejsze ryzyka prawne związane są ze stosowaniem generatywnej sztucznej inteligencji?
 • Jakie są założenia unijnego Aktu o Sztucznej Inteligencji?
 • Jakie regulacje prawne w zakresie sztucznej inteligencji zamierza przyjąć Rada Europy?
 • O istocie unijnych i międzynarodowych inicjatyw dotyczących samoregulacji w zakresie sztucznej inteligencji.
 • O tym jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w projektach Legal Tech.
 • Jak procedowane nowe akty prawne Unii Europejskiej wpłyną na dotychczasowe i przyszłe umowy na korzystanie z usług chmurowych?
 • Jakie są najważniejsze bariery prawne wdrażania usług chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych?
 • Jakie są aktualne ryzyka prawne projektów chmurowych związanych z transferem danych osobowych do Stanów Zjednoczonych?
 • O szczególnych wyzwaniach dotyczących wdrażania rozwiązań chmurowych wykorzystujących sztuczną inteligencję.
 • Jakie są główne bariery wewnętrzne w realizacji projektów hcm w ramach organizacji i jak sobie z nimi radzić?
 • Czy w związku ze stosowaniem patentów w usługach cyfrowych potrzebne są dzisiaj standardy, licencje i nowe prawa wyłączne?
 • Czy i jak chronione są w metaversum znaki towarowe?
 • Jakie  są największe trudności w implementacji unijnych przepisów prawa autorskiego dotyczących eksploatacji utworów
  w środowisku cyfrowym?
 • Jaki jest zakres ochrony praw własności intelektualnej w mediach społecznościowych i handlu elektronicznym?
 • Jakie są największe wyzwania i ryzyka prawne stojące przed dostawcami usług cyfrowej rozrywki?
 • Jakie są najważniejsze regulacje prawne dotyczące tworzenia i ochrony cyfrowego kontentu?
 • Na czym polega reforma doręczeń elektronicznych i jakie przepisy zaczną obowiązywać od 10.12.2023 r.?
 • Jaki jest zakres wykorzystania usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego?
 • Jakie są obowiązki i odpowiedzialność prawników profesjonalnych w zakresie doręczeń elektronicznych?
 • O najważniejszych problemach wdrażania adresu elektronicznego do doręczeń w kancelariach prawnych.
 • O głównych różnicach w sposobach komunikacji elektronicznej w postępowaniach administracyjnych, podatkowych i sądowych.
 • Dla kogo jest ta konferencja?
 • Konferencja jest adresowana zarówno do prawników wykonujących swoją działalność w kancelariach prawnych, jak i w wewnętrznych działach prawnych przedsiębiorstw i organów administracjinych przedsiębiorstw i organów administracji.

Szczegółowa agenda wydarzenia znajduje się TUTAJ.

Zainteresowane osoby zapraszamy do rejestracji na stronie REJESTRACJA

Zapraszamy do udziału!