image

PIIT objęła Patronatem Honorowym Konferencję Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe, która odbędzie się w dniach 17-18 października 2023 r. w Poznaniu.

W 2023 roku mija 25 lat od reformy ustrojowej, w wyniku której ustanowiony został trójstopniowy podział samorządu terytorialnego na województwa, powiaty i gminy. Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj administracja lokalna? Czy zmienił się jej udział w sprawowaniu władzy? Okazją do podsumowań i planów będzie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe zaplanowane na 17-18 października w Poznaniu.

Po XXV latach reformy ustrojowej – o nową formę kooperacji lokalnej– to hasło przewodnie trzeciej edycji wydarzenia. 18 lipca 1998 r. Sejm RP przyjął ustawę o nowym podziale administracyjnym Polski. Z 25-letniej historii rozwoju samorządności, szczególnie ostatnie lata przyniosły wiele zmian związanych m.in. z transformacją energetyczną, migracjami ludności czy ograniczeniem dochodów własnych. Jesienią w Poznań Congress Center spotkają się prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi i marszałkowie, aby wypracować wspólne stanowiska i podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami.

W programie III edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego znajdzie się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. Poruszone zostaną tematy związane z zieloną transformacją, cyberbezpieczeństwem, poprawą jakości usług publicznych, w tym transportu miejskiego czy wykorzystaniem technologii w integracji społeczeństwa. Nie zabraknie tematów związanych m.in. z kategoryzacją gmin w nowym systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wydarzenia odbędzie się także Kongres Regionów oraz Forum Rozwoju Miast, podczas którego goście z Polski i zagranicy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań sprzyjających dobrostanowi mieszkańców.

Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę internetową.