image

Dziecko z Pasją to bezpłatny, roczny projekt, organizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Udział w nim biorą dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych, którzy chcą razem z radą pedagogiczną uczynić swoją szkołę miejscem, w którym dzieci uczą się z pasją.

I edycja pilotażowa projektu Dziecko z Pasją rozpoczęła się 21.01.2022 roku. Uczestniczy w niej 68 dyrektorów i wicedyrektorów i 281 nauczycieli z 34 szkół podstawowych. Pilotaż projektu zaplanowany jest na dwa lata i kończy się w czerwcu 2024 roku. W roku szkolnym 2023/24 dyrektorzy i wicedyrektorzy pod opieką mentorów wdrażać będą indywidualne plany zmiany w swoich szkołach. Nauczyciele wezmą udział w kolejnych webinarach, realizować będą projekty edukacyjne dostępne na www.wklasie.uniwersytetdzieci.pl oraz przejdą szkolenia z pracy metodą projektową.

Celem projektu Dziecko z Pasją jest

  • Rozbudzenie wśród uczniów pasji do uczenia się i zdobywania wiedzy poprzez uruchomienie i wprowadzenie kompleksowego programu wsparcia sposobu zarządzania szkołami.
  • wzmacnianie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej szkół (kompleksowe wsparcie dyrektora i wicedyrektora w zakresie zarządzania szkołą, współpracy na linii dyrektor-wicedyrektor oraz dyrekcja – nauczyciele);
  • wzmacnianie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych wśród pracujących w szkole nauczycieli;
  • rozbudzenie w uczniach pasji do uczenia się;
  • zapoznanie nauczycieli i dyrektorów szkół z pracą Metodą Pytań i Doświadczeń (MPiD), której założenia oparte są na wykorzystywaniu przez uczniów w procesie zdobywania wiedzy metod badawczych, krytycznego myślenia, współpracy w zespole i pracy projektowej;
  • upowszechnienie wśród rodziców nowoczesnego myślenia o szkole, której celem nie jest jedynie przygotowanie ucznia do zdania testu ósmoklasisty, ale przede wszystkim rozbudzenie pasji do uczenia się i aktywnego zdobywania wiedzy.

Więcej o projekcie na STRONIE Fundacji