image

Od 2015 roku, CYBERSEC stał się miejscem ogólnoświatowej wielostronnej, międzysektorowej, i inkluzywnej debaty łączącej decydentów, przedstawicieli władz i ekspertów z różnych środowisk w celu omówienia najbardziej kluczowych wyzwań w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Rok 2022, naznaczony brutalną i bezprecedensową agresją na Ukrainę, pokazał nam siłę jedności i potrzebę stałego zwiększania odporności. Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, integracja ukraińskiego sektora cyber z rynkami europejskimi i globalnymi, wspieranie inkluzyjności i eliminowanie barier w cyberbezpieczeństwie, inwestowanie w cyfryzację, przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z dezinformacją, zapewnienie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw – to tylko niektóre z najbardziej uporczywych i wymagających wyzwań, przed którymi stoimy. Dlatego działaniom w roku 2023 przyświecać będzie hasło PARTNERSHIPS FOR CYBER RESILIENCE.

Wśród tematów 2-dniowej konferencji CYBERSEC FORUM/EXPO 2023 znajdą się: Cyberodporność infrastruktury krytycznej w czasie wojny; Zwiększona potrzeba skutecznych partnerstw publiczno-prywatnych w zakresie cyberbezpieczeństwa; Integracja ukraińskiego sektora cyber z rynkiem europejskim i międzynarodowym; Kluczowe regulacje unijne, m.in. CRA, DORA, NIS2; Neutralność technologii cyfrowych i ich dostawców; Walka z cyberszpiegostwem; Rosnące zagrożenie e-przestępczością dla firm i użytkowników końcowych; Rozwijanie strategii wdrażania technologii nowej generacji, po 5G; Komercjalizacja kosmosu; Wyrównywanie szans na rynku cyberbezpieczeństwa; Europejskie ramy certyfikacji cyberbezpieczeństwa; Zagrożenia dezinformacją dla sfery publicznej i biznesowej; Budowanie umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa; SOC, ISAC, CSIRT – jak zarządzać cyberbezpieczeństwem na różnych poziomach.

Cybersec Forum/Expo odbędzie się w dniach 21-22 czerwca tego roku w Katowicach.

Zapraszamy Państwa do wspólnej dyskusji o roli cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wydarzenia oraz rejestracji na STRONIE.