image

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Ministerstwem Finansów zapraszają na webinarium poświęcone projektowi ustawy, która ma na celu wdrożyć dyrektywę CSRD do polskiego porządku prawnego.

Kiedy: 25 kwietnia 2024 r., godz. 10:00-12:30

Formuła on-line:

Webinarium adresowane jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które będą podlegały obowiązkom wynikającym z CSRD oraz biegłych rewidentów odpowiedzialnych za atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Webinarium organizowane jest w ramach prac prowadzonych przez Grupę roboczą ds. rozwoju raportowania niefinansowego działającą w ramach Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Wydarzenie jest bezpłatne. Program wydarzenia w załączeniu.