image

19 czerwca Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński powołał członków Rady ds. Cyfryzacji V kadencji, wśród których jest Andrzej Dulka. To już druga kadencja Prezesa PIIT w doradczym think-tanku Ministra Cyfryzacji i Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Celem Rady jest opiniowanie dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, szczególnie tych o charakterze strategicznym. Rada może zgłaszać nowe pomysły i rozwiązania w kluczowych obszarach, takich jak likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci i inne. Rada liczy 20 osób, a jej kadencja trwa dwa lata.

Członkowie Rady ds. Cyfryzacji 2023-2025

 1. Przewodniczący – Józef Orzeł
 2. Marta Poślad
 3. Izabela Albrycht
 4. Katarzyna Chałubińska- Jentkiewicz
 5. Andrzej Dulka
 6. Agnieszka Gryszczyńska
 7. Agnieszka Jankowska
 8. Jolanta Jaworska
 9. Michał Kanownik
 10. Agnieszka Kister
 11. Janusz Kosiński
 12. Anna Beata Kwiatkowska
 13. Dariusz Milka
 14. Jarosław Mojsiejuk
 15. Tomasz Rychter
 16. Krzysztof Silicki
 17. Patrycja Staniszewska
 18. Robert Trętowski
 19. Sławomir Wojciechowski
 20. Małgorzata Zakrzewska

Wszystkim powołanym do Rady ds. Cyfryzacji gratulujemy!