image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji jest jednym z sygnatariuszy listu DIGITALEUROPE w sprawie jednolitego rynku.  Wskazano w nim 10 głównych przeszkód dla jednolitego rynku – od łączności po uciążliwą zgodność z AI, odmienne przepisy dotyczące danych i niespójne zasady zamówień publicznych, oraz rekomendacje, jak je pokonać.

Europejski jednolity rynek, filar europejskiej jedności, znajduje się w krytycznym momencie. Potrzebuje pilnego ożywienia, aby nadążać za erą cyfrową. Chociaż technologia cyfrowa napędza gospodarkę i rozwiązuje problemy społeczne, utrzymujące się blokady na jednolitym rynku utrudniają jego potencjał do stania się cyfrową potęgą. Obecnie tylko 10 ze 100 największych firm technologicznych to firmy europejskie, a jedynie 8% MŚP prowadzi działalność handlową przez jedną granicę europejską.

Firmy, aby wystartować, potrzebują kompetencji, kapitału i wspólnego rynku, ale w epoce cyfrowej potrzebują także skali i szybkości.

RAPORT – The Single Market Love Story

LIST DIGITALEUROPE – Call to Action for Digital Single Market by 2030