image

W przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projekcie zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych wprowadzono nowe definicje budynku i budowli, które rozszerzają zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Izby i organizacje skupiające przedstawicieli branży telekomunikacyjnej we wspólnym stanowisku zgłosiły zastrzeżenia
do  zaproponowanych rozwiązań w zakresie opodatkowania obiektów telekomunikacyjnych i sieci telekomunikacyjnej.

Wystąpienie zostało podpisany przez

  • Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji,
  • Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej,
  • Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji,
  • Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej,
  • Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza,
  • Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacji Mediakom
  • Fundację Open Allies

Stanowisko