image

W związku z planami legislacyjnymi Ministerstwa Rozwoju i Technologii mającymi na celu deregulację polskiej gospodarki, PIIT przekazała do ministerstwa swoje stanowisko, postulaty i propozycje rozwiązań deregulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego.  

W wystąpieniu skierowanym do Ministra Rozwoju i Technologii oraz Pełnomocnika ds. deregulacji i dialogu gospodarczego Izba zwróciła uwagę m.in. na poprawę jakości procesu legislacyjnego oraz deregulację obowiązków nakładanych na pracodawców. Zgłosiliśmy postulat zmniejszenia obciążeń sektora telekomunikacyjnego oraz propozycje związane z usprawnianiem procesu przeprowadzania kontroli wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Osobną grupę postulatów stanowią kwestie związane z niwelowaniem administracyjnych barier w procesie inwestycyjnym, szczególnie wynikających z prawa budowlanego.

Wystąpienie PIIT