image

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji oraz Uczelnia Łazarskiego podpisały 5 lipca 2023 roku umowę, w ramach której Izba objęła patronatem nowo powstały kierunek studiów magisterskich pod nazwą „Technologie finansowe”. Studia łączyć będą sferę współczesnych finansów oraz nowoczesnych technologii i pozwolą kompleksowo poznać i zrozumieć finanse w erze cyfrowej.  

Studia „Technologie finansowe” mają na celu przede wszystkim zapewnienie studentom kompleksowego zrozumienia finansów w erze cyfrowej i rozwijanie ich umiejętności w celu sprostania wyzwaniom w otaczającym świecie finansowym. Studia skierowane są do osób zainteresowanych połączeniem wiedzy z zakresu finansów, prawa i nowoczesnych technologii. Umowa zawarta pomiędzy PIIT i Uczelnią Łazarskiego jest częścią działań Izby na rzecz propagowania współpracy biznesu i środowiska naukowego.

– Żyjemy w czasach, w których postęp związany z telekomunikacją, cyfryzacją czy nowymi technologiami obecny jest już w niemalże każdej dziedzinie naszego życia i ma ogromny wpływ na funkcjonowanie i rozwój krajowej gospodarki. Postęp technologiczny zmienił także charakter i kształt branży finansowej, a wraz z nim wzrosło zapotrzebowanie na odpowiednio wykwalifikowanych menedżerów finansowych, umiejących łączyć finanse z nowoczesnymi technologiami. Z naszego punktu widzenia niezwykle ważna jest odpowiednia współpraca środowiska naukowego z przedstawicielami biznesu, dzięki której możliwe jest wspólne wypracowanie lepszych i bardziej efektywnych propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających p rozwój technologiczny, dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz pojawiające się nowe kompetencje i umiejętności potrzebne przyszłym pracownikom. PIIT od wielu już lat bierze udział w projektach, takich jak np. współpraca z Uczelnią Łazarskiego, skupiających się właśnie na ścisłym współdziałaniu nauki i biznesu. To jeden z ważniejszych elementów działalności Izby – podkreśla Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

Finanse zdecentralizowane, finansowanie społecznościowe, sztuczna inteligencja, technologia blockchain czy różnego rodzaju nowoczesne modele analizy danych finansowych to tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas studiów. Nowy kierunek pozwoli także na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu regulacji rynków finansowych, data science w finansach, rynków aktywów cyfrowych, a także zarządzania start-upami fintech.

– Oferowane studia będą prowadzone przede wszystkim przez praktyków, co zapewni praktyczny ich wymiar i możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Współpraca z Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji sprzyjać będzie osiągnięciu ich praktycznego charakteru. Pozwoli także na adresowane programu nauki w obszarach, które są obecnie najbardziej pożądane na rynku pracy – powiedział prof. dr hab. Maciej Rogalski, Rektora Uczelni Łazarskiego

W ramach nowego kierunku studiów magisterskich dla studentów przewidziane zostały do wyboru trzy specjalizacje:

  • prawo nowoczesnych finansów,
  • zdecentralizowane finanse,
  • zdecentralizowane technologie i sztuczna inteligencja.

Dzięki wybranym specjalizacjom studenci będą w stanie zrozumieć nowoczesną bankowość, systemy finansowe i zaawansowane technologiczne zastosowania finansów – zarówno w aspekcie otoczenia zewnętrznego, jak i zarządzania finansami wewnątrz organizacji.

Absolwenci nowego kierunku na Uczelni Łazarskiego gotowi będą pracę w bankach, instytucjach finansowych, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, organizacjach rządowych, bankach centralnych, firmach consultingowych, a także w każdym innym przedsiębiorstwie z branży finansowej czy branży fintech, blockchain.