image

PIIT wraz z innymi izbami gospodarczymi i organizacjami apeluje o prowadzenie transparentnych rozmów z rynkiem, zaprzestanie dalszych prac nad zmianami w ustawie o radiofonii i telewizji poprzez ustawę wdrażającą Prawo komunikacji elektronicznej i umożliwienie uczciwych konsultacji projektu ustawy.

Sygnatariusze apelu:

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
Polska Izba Komunikacji Elektronicznej
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Związek Pracodawców Prywatnych Mediów Lewiatan
Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
Polska Fundacja Wspierania Komunikacji Elektronicznej „Piksel”
Fundacja Wspierania Nowych Technologii Telekomunikacyjnych „Protelko”

Oświadczenie