image

W dniu 19 kwietnia 2023 r. na posiedzeniu Rady PIIT przeprowadzono wybory do Rady Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych. Do rady w kadencji 2023-2025 weszli:

Konrad Marzęcki
Tomasz Kulisiewicz
Anna Piechocka
Artur Piechocki

Sąd Polubowny działa przy PIIT od 2003 r., jego główne zadanie to rozstrzyganie sporów o naruszenie praw w wyniku zawarcia umowy o utrzymywanie nazwy domeny internetowej w domenie .pl