image

W związku z rozpoczętymi konsultacjami Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie strategii cyfrowego rozwoju Polski, PIIT wraz z innymi organizacjami – KIGEiT, PIKE, Mediakom oraz Open Allies przekazały do MC postulaty branży telekomunikacyjnej dotyczące implementacji do polskiego prawa Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej oraz listę postulowanych zmian upraszczających inwestycje
w telekomunikacji, które umożliwią radykalne przyspieszenie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce.

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego Ministra Cyfryzacji z organizacjami społecznymi i branżowymi dotyczącego strategii cyfrowego rozwoju Polski, które odbyło się 22 grudnia 2023 r., PIIT była reprezentowana przez Martę Brzozę, Wiceprezeskę Zarządu, która zwróciła uwagę na następujące postulaty Izby:

  1. Współpraca z MC w grupach roboczych – apel o powołanie grup tematycznych. Ta formuła funkcjonuje i sprawdza się, szczególnie przy tej ilości zmian, w tym legislacyjnych, w sektorze. Przedstawicie PIIT uczestniczyli/ą w takich pracach, m.in. nad koncepcję wsparcia cyfrowej modernizacji kluczowych sektorów gospodarki z wykorzystaniem potencjału AI oraz internetu rzeczy (program SMART.pl).  W takiej formule powinny odbywać się najpilniejsze prace nad PKE – zaadresowanie obszarów, które znacząco wybiegają poza wdrożenie Kodeksu łączności, tak aby rynku nie obciążać nieuzasadnionymi kosztami, przy najniższych cenach za usługi telekomunikacyjne w EU. A także prace dotyczące zasad blokowania nielegalnych treści przez ISP, zgodnie z najlepszymi europejskimi praktykami.
  1. Jak najszybsze uruchomienie środków i inwestycji z KPO i FERC, które przyspieszą m.in. inwestycje infrastrukturalne, a tym samym cyfrową i zieloną transformację gospodarki i społeczeństwa. W pierwszej kolejności konieczne jest pilne ogłoszenie również wyników FERC – zostało tylko kilka dni do końca roku.

Dodatkowo niezbędna jest rozmowa o pozostałej puli środków – w tym wykorzystania na rozwój 5G w trudnych obszarach oraz wsparcie dostępu do nowoczesnych usług dla klientów poprzez model bonów (dofinansowania).

  1. Realizacja inwestycji infrastrukturalnych, w tym 5G, wymaga usprawnienia administracyjnych procesów inwestycyjnych
    i systemowego usuwania barier, ale także interwencji w relacjach z innymi partnerami publicznymi, które wpływają na punktowe, ale istotne społecznie problemy związane z łącznością (np. łączność w tunelu na warszawskim Ursynowie, której nie udało się od ponad 2 lat zaadresować). Proponujemy stworzenie Forum inwestycyjnego, gdzie na bieżąco będziemy mogli zgłaszać bariery inwestycyjne
    i wraz z partnerami publicznym je niwelować.
  1. PIIT jest bliska jest idea higieny cyfrowej i działań zorientowanych na odpowiedzialność społeczną – w ostatnim czasie przystąpiliśmy do karty praw dziecka w biznesie, gdzie dzielimy się najlepszymi praktykami. Jesteśmy także częścią inicjatywy działania sektora ICT na rzecz pomocy Ukrainie. Nie dodatkowe masowe obowiązki, ale dzielenie się najlepszymi praktykami
    i pomysłami w tym zakresie jest kluczowe dla osiągania wspólnych celów.  

Transmisja ze spotkania:  Konsultacje społeczne Ministerstwa Cyfryzacji z organizacjami społecznymi i branżowymi – na żywo – YouTube