image

W kwietniu 2021 r. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji podpisała porozumienie z Organizacją Pracodawców Usług IT (Software Development Association Poland). SoDA to związek polskich firm technologicznych, działający od 2018 r. Obecnie zrzesza ponad 120 firm o kapitale polskim i zagranicznym, działających na terenie całego kraju i zatrudniających ponad 20 000 pracowników.  

Misją SoDA jest integracja polskiej branży IT oraz działania na rzecz jej rozwoju. Wspierają współpracę i wymianę wiedzy pomiędzy firmami członkowskimi oraz promują Polskę jako wiodący światowy rynek w dziedzinie wytwarzania oprogramowania i usług IT.  Każdego roku wraz z partnerami organizują kilkadziesiąt szkoleń, webinarów i spotkań networkingowych dla firm członkowskich i firm IT w Polsce.

Celem porozumienia PIIT i SoDA jest połączenie sił w zakresie promocji, rozwoju i popularyzacji branży IT w Polsce i zagranicą. Jest to szczególnie ważne w perspektywie odpowiedniego rozdysponowania budżetu przyznanego z Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz środków z Funduszu Odbudowy. Polska znalazła się w grupie największych beneficjentów wspomnianych inicjatyw. Współpraca obejmie działania z zakresu:

  • edukacji – organizacja warsztatów, szkoleń czy spotkań branżowych;
  • legislacji – udział w konsultacjach społecznych, opracowywanie wspólnych stanowisk oraz zgłaszanie uwag i zastrzeżeń w zakresie planowanych zmian legislacyjnych dotyczących branży;
  • projektów badawczych – przeprowadzanie wspólnych badań i analiz
  • promocji medialnej

– SoDA i PIIT działają z podobną misją – łączyć, reprezentować i popularyzować branżę IT. Polska jest krajem z ogromnym potencjałem teleinformatycznym i warto o tym mówić, bo dużo instytucji nadal nie wie jak wiele światowej klasy produktów i usług zostało wypuszczone z rąk polskich programistów.  Wierzymy, że dzięki tej współpracy uda nam się jeszcze skuteczniej dotrzeć do mediów i organów publicznych oraz pomóc firmom członkowskim w zdobyciu nowych klientów – powiedział Bartosz Majewski, Founding Member & President of SoDA.

– Obecnie stoimy przed nowymi możliwościami, które stwarzają dla nas środki unijne z różnych programów. Jest to idealny czas na planowanie i proponowanie nowych rozwiązań dla infrastruktury cyfrowej. Dlatego podjęcie współpracy z SoDA, organizacją integrującą polską branżę programistyczną, jest dla PIIT idealnym uzupełnieniem działalności na rzeczcyfrowej transformacji gospodarki i modernizacji państwa. Wsparcie ze strony doświadczonego Partnera to klucz do rekomendowania najkorzystniejszych rozwiązań dla Polski w procesie cyfrowej transformacji – powiedział Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

W przypadku pytań dotyczących współpracy prosimy o kontakt: