image

18 stycznia 2024 r. Wicepremier i Minister Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski powołał dr Agnieszkę Jankowską, członkinię Rady PIIT,
na przewodniczącą Rady do spraw Cyfryzacji. Serdecznie gratulujemy!

Dr Agnieszka Jankowska zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji od 2023 r. Jest także wiceprezeską zarządu Fundacji Digital Poland oraz członkinią rady dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.

Członkami Rady ds. Cyfryzacji są również Prezes PIIT Andrzej Dulka oraz Małgorzata Zakrzewska, która także zasiada w Radzie Izby.

Rada do spraw Cyfryzacji jest ciałem doradczym, którego członkowie wspierają wiedzą i doświadczeniem Ministerstwo Cyfryzacji
oraz Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Jej celem jest opiniowanie dokumentów związanych z cyfryzacją, łącznością
i rozwojem społeczeństwa informacyjnego, szczególnie tych o charakterze strategicznym. Rada może zgłaszać nowe pomysły
i rozwiązania w kluczowych obszarach, takich jak likwidacja barier rozwoju gospodarki elektronicznej, integracja cyfrowa, ochrona prywatności w sieci czy reforma prawa własności intelektualnej w sieci i inne. Rada liczy 20 osób, a jej kadencja trwa dwa lata.

Członkowie Rady ds. Cyfryzacji 2023-2025

 1. Agnieszka Jankowska – przewodnicząca
 2. Katarzyna Szymielewicz
 3. Bianka Siwińska
 4. Katarzyna Kopczewska
 5. Izabela Albrycht
 6. Katarzyna Chałubińska – Jentkiewicz
 7. Andrzej Dulka
 8. Agnieszka Gryszczyńska
 9. Agnieszka Jankowska
 10. Michał Kanownik
 11. Agnieszka Kister
 12. Janusz Kosiński
 13. Anna Beata Kwiatkowska
 14. Jarosław Mojsiejuk
 15. Marta Poślad
 16. Krzysztof Silicki
 17. Patrycja Staniszewska
 18. Robert Trętowski
 19. Sławomir Wojciechowski
 20. Małgorzata Zakrzewska

WIĘCEJ