image

PIIT, KIGEiT i PIKE apelują do Ministra Cyfryzacji o jak najszybsze uruchomienie rynkowego dialogu w sprawie planowanego modelu zagospodarowania pozostałych środków unijnych.

Według oceny izb, z dotychczasowych budżetów pozostanie przynajmniej ok. 1,3 mld zł w KPO (bez uwzględnienia dodatkowej alokacji z rewizji KPO w 2023 r.)  oraz ok. 1,3 mld zł w FERC.

Zdaniem sygnatariuszy apelu priorytetowe jest zagospodarowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, dlatego też model podejścia do kolejnego konkursu KPO dotyczącego budowy bardzo szybkich sieci szerokopasmowych musi zostać wypracowany już w ciągu najbliższych tygodni. Jednocześnie, model wsparcia musi adekwatnie adresować potencjał różnych technologii, zarówno światłowodowych jak i mobilnych (w tym także wsparcia modernizacji sieci dosyłowych do stacji bazowych).

Wystąpienie PIIT, KIGEiT i PIKE