UOKiK prowadzi konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (projekt z 1.08.2022 r.)

Zgodnie z OSR, celem projektu jest nie tylko wdrożenie do polskiego porządku prawnego rozporządzenia nr 2017/2394 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów, lecz przede wszystkim podniesienie poziomu ochrony konsumentów oraz zwiększenie skuteczności działania Prezesa UOKiK.

Uwagi do projektu można przesyłać do 26 sierpnia 2022 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl

WIĘCEJ