Radio Spectrum Policy Group (RSPG) prowadzi konsultacje dotyczące wykorzystania zakresów częstotliwości 6425-7125 MHz (tzw. górne 6 GHz).

Celem RSPG jest przygotowanie zaleceń, jak najlepiej zorganizować przyszłe wykorzystanie pasma, aby zmaksymalizować jego wkład
w osiągnięcie celów w zakresie łączności cyfrowej dla Europy, określonych w programie „Droga ku cyfrowej dekadzie 2030”.

Na propozycje odpowiedzi na pytania kwestionariusza można przesyłać do 5 sierpnia 2024 r. na adres dorota.galecka@piit.org.pl