Do Ministerstwa Finansów Izba zgłosiła Uwagi do wniosku Fundacji Warszawski Instytut Bankowości o włączenie kwalifikacji rynkowej „Stosowanie zasad cyberbezpieczeństwa przez pracowników instytucji finansowych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Skierowana Uwaga Izby odnosi się do Grupy osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji i dotyczy niedookreślonych pojęć:

  1. „pracownika”,
  2. „instytucji finansowej oraz infrastruktury finansowej” czy też „firm i instytucji infrastruktury sektora finansowego”.

Więcej