Izba złożyła do Ministerstwa Edukacji i Nauki Uwagi do materiałów przygotowawczych do wniosku złożonego przez Certes Sp. z o.o. o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, kwalifikacji rynkowej: „Przygotowywanie materiałów edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami”.

W naszych uwagach zwracamy szczególną uwagę na zagadnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Podstawą wykluczenia i marginalizacji osób Głuchych i niedosłyszących jest bariera komunikacyjna.

Więcej w załączniku