PIIT w ramach konsultacji społecznych przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi do założeń projektu ustawy
o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Ustawa ta wdraża Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych).

Stanowisko