Izba przekazała do Ministerstwa Funduszy i Polityki RegionalnejUwagi ogólne oraz szczegółowe w konsultacjach Programu Współpracy Partnerskiej na lata 2024-2025. Założeniem Programu jest wypracowanie długofalowej, trwałej i efektywnej współpracy Ministerstwa z organizacjami pozarządowymi. Dokument zostanie przyjęty na okres 2 lat i obowiązywać będzie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uwagi

Tabela