Do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) w ramach konsultacji społecznych przekazała swój wkład do Listy ważnych wydarzeń. Wg Izby, Lista „ważnych wydarzeń” powinna co do zasady, w proporcjonalny i zrównoważony sposób uwzględniać potrzeby i oczekiwania widzów oraz możliwości nadawców, którzy działają w realiach biznesowych osadzonych w trendach i wymogach nie ograniczonych do perspektywy rynku polskiego. Strategie sprzedażowe i ceny licencji na najbardziej atrakcyjne treści, w tym w szczególności treści sportowe, ustalane są przez podmioty działające w skali globalnej, dla których oczywistym priorytetem jest jak najbardziej efektywna monetyzacja treści.

Załączniki