W związku z konsultacjami publicznymi rewizji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji przedstawiła swoje stanowisko.

Izba wyraziła zaniepokojenie faktem, iż w sposób sprzeczny z postulatami branży, w zrewidowanym KPO planuje się całkowitą rezygnację z finansowania Inwestycji nr C.1.2.1 Wzmocnienie potencjału komercyjnych inwestycji w nowoczesne sieci łączności elektronicznej, w tym komercyjnych inwestycji w sieci 5G. PIIT postulowała przywrócenie inwestycji A4.4.1 Inwestycje związane z doposażeniem pracowników/przedsiębiorstw do pracy zdalnej oraz przedstawienie bardziej szczegółowego opisu projektu OSMED.

Stanowisko PIIT