PIIT złożyła Stanowisko do „Dokumentu programowego – ramy wsparcia sektorów kultury i kreatywnego w Polsce”, w którym Izba podziela większość uwagi i założeń prezentowanego programu. Popieramy szeroką definicję SKK, zgodnie z programem UE Kreatywna Europa oraz traktowanie SKK jako istotnej części systemu społeczno-gospodarczego. Z zadowoleniem przyjmujemy również fakt, że w założeniach dokumentu wpisana została koncepcja wspierania zielonej i cyfrowej transformacji w polskich SKK.

Załącznik