W ramach konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw, którego celem jest implementacja dyrektyw 2019/789 oraz 2019/790, PIIT przekazała uwagi do proponowanych zapisów  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Stanowisko PIIT

Projekt ustawy