Do Ministerstwa Finansów Izba przekazała stanowisko w ramach konsultacjach społecznych projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład grup międzynarodowych i krajowych.

PIIT dostrzega przyczyny leżące u podstaw procedowanej regulacji, jak chociażby dążenie do wyrównania zasad opodatkowania największych podmiotów czy też walkę z unikaniem opodatkowania. Zwracamy jednak uwagę na kwestie – które w naszej ocenie – budzą uzasadnione wątpliwości i mogą negatywnie wpłynąć na innowacyjność i konkurencyjność krajowych podmiotów, jakimi są ulgi i zwolnienia, szczególnie mechanizm kwalifikowanej zwrotnej ulgi, o której mowa w art. 64 i nast. projektu.

Stanowisko PIIT