Stanowiska i konsultacje

 • PIIT: Stanowisko do projektu ustawy o kryptoaktywach

  Projekt ustawy o kryptoaktywach przewiduje nałożenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu obowiązków związanych z blokowaniem dostępu do domen i adresów IP wpisanych do Rejestru, który ma być prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego

  Czytaj więcej PIIT: Stanowisko do projektu ustawy o kryptoaktywach

 • PIIT: Najważniejsze postulaty dotyczące projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

  PIIT w ramach konsultacji społecznych przekazała do Ministerstwa Cyfryzacji uwagi do projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej oraz ustawy ją wdrażającej. Zasadniczy postulat PIIT, który konsekwentnie podtrzymujemy to ograniczenie implementacji Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej do zakresu przewidzianego przez tę dyrektywę

  Czytaj więcej PIIT: Najważniejsze postulaty dotyczące projektu ustawy Prawo komunikacji elektronicznej

 • PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji w ramach konsultacji publicznych przekazała do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw

  Czytaj więcej PIIT: Uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 • MF: Projekt ustawy o kryptoaktywach

  Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje projektu ustawy o kryptoaktywach, który przewiduje nałożenie obowiązków na przedsiębiorców telekomunikacyjnych świadczących usługi dostępu do internetu

  Czytaj więcej MF: Projekt ustawy o kryptoaktywach

 • MC: Konsultacje projektu ustawy PKE i ustawy wprowadzającej PKE

  Projekty stanowią implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1972 z dnia 11 grudnia 2018 r. ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej, która weszła w życie w dniu 20 grudnia 2018 r.

  Czytaj więcej MC: Konsultacje projektu ustawy PKE i ustawy wprowadzającej PKE

Newsletter

Biuletyn PIIT

Członkowie PIIT

Przejdź do treści