Ministerstwo Zdrowia zaprasza do konsultacji projektu rozporządzenia ws. programu pilotażowego w zakresie elektronicznej rejestracji centralnej na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Projektowane rozporządzenie określa zasady prowadzenia programu pilotażowego elektronicznej rejestracji centralnej na niektóre świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, którego celem jest dokonanie oceny efektywności nowego rozwiązania, jakie stanowi elektroniczna rejestracja centralna na świadczenia realizowana przy wykorzystaniu funkcjonalności systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666, z późn. Zm.), zwanego dalej „systemem P1”.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 17 maja 2022 r. pod adresem: magda.kaminska@piit.org.pl