Ministerstwo Rozwoju i Technologii w konsultacjach społecznych przedstawia projekt rozporządzenia ws. książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.

Projektowane rozporządzenie uzupełnia obszerne regulacje dotyczące książki obiektu budowlanego znajdujące się w rozdziale 5d (pt. Książka obiektu budowlanego) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, który to rozdział zacznie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2023.

Projektowane rozporządzenie określa:

  1. z jakich elementów składać się ma książka obiektu budowlanego;
  2. wymogi techniczne dotyczące prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej;
  3. jak wpisy w książce obiektu budowlanego powinny być dokonywane i jak powinny wyglądać, a także w jaki sposób mają być systematyzowane;
  4. sposób uwierzytelniania i autoryzacji oraz wpływ tego procesu na prowadzenie książko obiektu budowlanego w postaci elektronicznej.

Na uwagi Członków PIIT oczekujemy do dnia 22 sierpnia 2022 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ