Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawia do konsultacji projekt ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Projekt ma na celu uregulowanie w jednym akcie prawnym, w sposób przejrzysty instytucji i procedur dotyczących ochrony własności przemysłowej, zaproponowanie nowych rozwiązań umożliwiających ochronę praw wyłącznych, a także uproszczenie i skrócenie postępowań, w tym skrócenie czasu udzielania ochrony.

Na uwagi Członków Izby oczekujemy do dnia 19 maja 2022 r. na adres: magda.kaminska@piit.org.pl

WIĘCEJ