Celem konsultowanego projektu jest dostosowanie polskich przepisów do obowiązujących rozporządzeń unijnych i umożliwienie ich skutecznego stosowania.

Konsekwencją ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia stosowania przepisów unijnych poprawiających funkcjonowanie rynku wewnętrznego ma być poprawa środowiska prawnego i instytucjonalnego, w którym przedsiębiorcy dostarczają towary i świadczą usługi na terenie RP. Zwiększenie poziomu pewności i przewidywalności prawa wśród obywateli i przedsiębiorców, oraz usprawnienie procedur, mogą istotnie wpłynąć na poprawę warunków wykonywania działalności gospodarczej i stworzyć pozytywny impuls do jej podejmowania.

Na uwagi członków PIIT oczekujemy do 14 maja 2024 r. na adres: biuro@piit.org.pl.

WIĘCEJ